12.5 C
Brno
Sobota, 1 dubna, 2023
DomůFinance14 bodový plán, jak může EU zavést embargo na ruskou ropu

14 bodový plán, jak může EU zavést embargo na ruskou ropu

Objem vyvezené ropy se zvýšil, neklesl, a světová cena ropy stoupá. Jen EU nakupuje z Ruska každý den 2,2 milionu barelů ropy a 1,2 milionu barelů ropných produktů.
Centrum pro výzkum hospodářské politiky ve své zprávě tvrdí, že pokud je cílem snížit západní financování ruského vojenského úsilí, jediným logickým krokem je, aby USA, EU, Spojené království a další země přestaly nakupovat ruskou ropu a ropné produkty. Aby bylo nezákonné převážet takový náklad v tankerech vlastněných Evropany. Toto obecné ustanovení by se opíralo o klauzuli vyšší moci ve většině smluv pro majitele plavidel, obchodníky s ropou, pojišťovací společnosti a jiné poskytovatele finančních služeb, což by jim umožnilo porušit stávající smlouvy bez sankcí.

Některé evropské a asijské země se také nevhodně a nemorálně snaží zvýšit své nákupy ruské ropy. Podle veřejně dostupných údajů je však jasné, že některé státy sice tvrdí, že plně podporují Ukrajince, avšak od invaze výrazně zvýšily své nákupy ruské ropy.

Země dovážející ruskou ropu
14 bodový plán, jak může EU zavést embargo na ruskou ropu

Klíčovým je vyhnout se situaci, v níž by EU uvalila embargo na dovoz ruské ropy, což by mělo za následek jen to, že více ropy by proudilo na asijské trhy. Vzhledem k velkému tržnímu podílu loďstev tankerů ve vlastnictví EU je zákaz pro tato plavidla přepravující ruskou ropu a ropné produkty nezbytný k tomu, aby sankce měly smysl.

Embargo EU a související systém sankcí by se mohly spojit s přísně kontrolovaným a centralizovaným systémem výjimek. Tyto výjimky by umožnily omezený nákup ruské ropy určeným zemím a v určených tankerech. Účtované ceny by měly být sledovány a měly by být pokud možno stanoveny pod světovou cenou ropy.

Kromě toho by všechny platby za ruskou ropu v rámci programu výjimek směřovaly na vázané účty pod dohledem. Prostředky na těchto účtech by mělo mít Rusko k dispozici až po uzavření příměří a také v takovém případě by se měly použít pouze na nákup potravin a léků – žádné zbraně nebo průmyslové komponenty, které by bylo možné použít k výrobě zbraní nebo vojenského vybavení jakéhokoli druhu.

Jako dodatečnou záruku by bylo třeba pečlivě kontrolovat všechny schválené dovozy do Ruska, aby se zajistilo, že se tam dostanou pouze humanitární zásoby. Kromě všech standardních hraničních kontrol by se inspektoři jmenovaní Ukrajinou měli podílet na kontrole každé zásilky nákladu do Běloruska nebo Ruska. To by vyžadovalo najmout velké množství inspektorů, ale v současnosti jsou v evropských zemích více než dva miliony dospělých ukrajinských uprchlíků, takže o lidi, kteří potřebují práci a jsou ochotni pracovat, není nouze. Jejich platy by měly být vypláceny z ruských ropných vázaných účtů.
Každá země, která obdrží povolení k nákupu ruské ropy, by se měla také veřejně zavázat, že časem sníží svou spotřebu fosilních paliv. Pro usnadnění těchto energetických přechodů by se měly všechny formy vhodné technologie široce sdílet.

Zohlednění těchto faktorů a tržních podmínek navrhuje následující obecný přístup:

  1. Veškerá ruská ropa a ropné produkty by měly být sankcionovány USA, EU, Spojeným královstvím a jakýmikoli dalšími zeměmi, které jsou ochotny zastavit Putinovu válku proti Ukrajině. Podobné sankce by se měly uplatňovat na Bělorusko.
  2. Přeprava ropy a ropných produktů ruského původu na jakémkoli plavidle USA, Evropy, Spojeného království a jiných plavidel by měla být zakázána.
  3. Mělo by být rovněž zakázáno poskytování finančních služeb v jakékoli formě jakémukoli subjektu zapojenému do hodnotového řetězce ruské ropy a zemního plynu.
  4. Kombinace bodů 1, 2 a 3 by se opírala o zásah vyšší moci ve všech obchodních smlouvách o nákupu, přepravě a financování ruského ropného nákladu.
  5. EU by měla vyhlásit úplné embargo na veškerou ruskou ropu a hledat alternativní dodavatele ropy a rafinovaných produktů. Dostupná volná kapacita v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech se přibližně rovná množství ropy, kterou EU v současnosti denně nakupuje od Ruska.
  6. Měl by být zaveden systém výjimek, aby se umožnil kontrolovaný vývoz některých ruských surových a rafinovaných produktů podléhajících centrálně vydávaným povolením.
  7. Správa tohoto systému povolení bude nákladná a měly by se účtovat příslušné poplatky. Počáteční uživatelský poplatek 50 USD za barel, který platí Rusko, se zdá být přijatelný.
  8. Mezinárodní povolení by umožnila vývoz energie za následujících podmínek:
- Komerční sdělení -pr clanky

Nejnovější články